Zajęcia w Szkole Jogi

DSC_0506JPG


Szkoła Jogi JOGANGA proponuje zajęcia oparte na metodzie B.K.S IYENGARA ® - sesje prowadzą certyfikowani nauczyciele.

Sesje  trwają 1,5 godz.

Prowadzimy:

  - zajęcia łagodne - dla wszystkich, łagodne rozciąganie mięśni, asany poprawiające dobrostan kręgosłupa, praca sprzyjająca wyciszeniu emocji, regeneracja psychiczna i fizyczna. Zalecane w okresach przemęczenia, obniżonej kondycji, podczas menstruacji oraz dla osób starszych.

  - ogólne - dla wszystkich, także początkujących. Podstawowe instrukcje, umiarkowanie długie czasy w asanach. Zajęcia średnio intensywne, z położeniem nacisku na uważną praktykę, stałą obecność "tu i teraz". Zalecane także jako uzupełnienie praktyki dla osób zaawansowanych - nie rodzaj zajęć, a świadoma praktyka świadczy o zaawansowaniu.

  - zaawansowane - dla osób regularnie praktykujących przez co najmniej 6 miesięcy, aktualnie w dobrej kondycji fizycznej.Ze względu na charakter zajęć prosimy o przychodzenie 15 min przed rozpoczęciem sesji i nie wychodzenie w trakcie. Na salę nie wnosimy telefonów (ewentualnie wyciszone). Ćwiczymy boso, w niekrępującym ruchów stroju. Szkoła jogi zapewnia pomoce, w tym maty przez pierwszy miesiąc praktyki. Sesja jogi składa się z praktyki asan (pozycji jogowych), ćwiczeń oddechowych oraz relaksu. Kładziemy nacisk na uważną, świadomą praktykę, która jest warunkiem doświadczenia szczególnych efektów jogi.
DSC_0651 2JPG

Lublin 

do 23 września 2019 trwa przerwa wakacyjna.

Grafik obowiązujący od 23 września 2019:

poniedziałek  
wtorek              
środa czwartek          
piątek
  8:45 - grupa ogólna   8:45 - grupa ogólna  
  10:30 - zajęcia łagodne (seniorzy)   10:30 - zajęcia łagodne (seniorzy)  
    17:30 - grupa ogólna   17:30 - grupa zaawansowana
19:00 - grupa ogólna   19:00 - grupa zaawansowana   19:00 - grupa ogólna


Nałęczów

Przerwa wakacyjna do 23 września.

poniedziałki

godz. 18.30 - 20.00 grupa ogólna,

środy

godz. 18.30 - 20.00 grupa ogólna,

Poniatowa

Przerwa wakacyjna do 23 września.

wtorki

godz. 18.00 - 19.30 grupa ogólna,

czwartki 

godz. 18.00 - 19.30 grupa ogólna